Olof den helige

Vem är Olof den helige?

Olof den helige är Nordens absolut äldsta helgon och även det största helgonet. Han föddes 995 och dog 35 år gammal 1030. Under sin tid var han Norges kung olofoch är numera även Norges nationalhelgon. Den 29 juli är det Olsmässodagen och då firas Olof den helige i Norge. I yngre år var han en mycket framgångsrik viking som plundrade runt Danmarks kuster, Mälaren och Östersjön. Han var även med och förstörde London Bridge under tronstridigheterna som var i England och när han befann sig i Normandie konverterade han och blev kristen. Han åtog sig att göra Norge kristet och efter att han hade stupat i strid uppkom hans helighet efter att ett stort antal underverk uppenbarade sig i närheten av hans döda kropp. Efter hans död byggdes domkyrkan Nidarosdomen som ligger i Trondheim och där förvaras hans reliker än idag.

Han är skyddspatron för de som reser över Östersjön. Även Olof den Heliges hjälm och sporrar förvaras i Nidarosdomen i Trondheim och han är som tidigare nämndes Norges och Nordens mest populära helgon. Han är ett av de största helgonen i Norden och hans popularitet är enorm. När man ser Olof den helige genom statyer och kalkmålningar målas han ofta tillsammans med Erik den helige samt med den danska Knut den helige. Utöver de som reser över Östersjön skyddar han även bönder och sjömän. Fram till reformationen var det vanligt att pilgrimer vandrade till hans grav i Nidarosdomen. Många hamnar är än idag uppkallade efter denne helige person och den nordligaste hamnen är Sankt Olof hamn i Selånger socknen.

Än idag är Olof den heliges reliker en sevärdhet för många människor runtom i världen och även de som inte är troende besöker ofta Nidarosdomen i Trondheim för att ta del av och vara i närheten av det stora helgonets sista kvarlevor.